Editor-in-Chief
Siti Munfaqiroh (STIE Malangkucecwara Malang)
[] [ ] []

Managing Editor
Lailatus Sa' adah ( STIE Malangkucecwara Malang)
 [ ] []

Board of Editors
Bunyamin ( STIE Malangkucecwara Malang)
[] [ ] []
Yuyuk Liana (STIEMalangkucecwara Malang)
[] [ ] []